Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Szkoła

Trzema sposobami uczy szkoła: przez to, czego uczy, przez to, jak uczy i przez to, jaka jest.

Laurence Downey

Zespół Szkół Łączności cieszy się od lat zasłużoną popularnością wśród uczniów i ich rodziców, ponieważ oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.

Wykwalifikowana kadra gwarantuje wysoki poziom nauczania, rozbudzanie pasji poznawczych i różnorodnych uzdolnień młodzieży (m.in. elektronicznych, komputerowych, sportowych, językowych, teatralnych, dziennikarskich).

Nowocześnie wyposażone pracownie, dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej, bogate zbiory biblioteki szkolnej umożliwiają samodzielne poszukiwanie informacji.

Nauczyciele prowadzą partnerski dialog z młodzieżą, wraz z pedagogami szkolnymi pomagają w problemach wychowawczych i socjalnych. Zgodnie z zasadą demokracji respektowane są prawa uczniów.

Zespół Szkół Łączności współpracuje z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą , Politechniką Krakowską i Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości

W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera!

Dyrektor naczelny ZSŁ mgr Antoni Borgosz to znakomity matematyk, ceniony przez nauczycieli i uczniów przełożony oraz świetny menedżer, który w trudnych dla oświaty czasach doskonale radzi sobie z wymaganiami reformy oraz ekonomiką rynku pracy. W prowadzeniu szkoły pomagają: mgr Tadeusz Piszkowski, mgr Barbara Ciborowska – wicedyrektorzy ds. pedagogicznych i mgr inż. Renata Gołąb – wicedyrektor ds. kształcenia technicznego.


kierownictwo szkoły                  fot.P.Madej


Atutem szkoły jest jej kadra, wykształcona, kompetentna, ustawicznie się dokształcająca.


nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących                 fot.P.Madej

 


nauczyciele przedmiotów zawodowych                                fot.S.Sroka

Funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły wspierają nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy szkolni, oraz wychowawcy w internacie. Nad zdrowiem uczniów czuwają higienistki szkolne.


nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy, wychowawcy internatu            fot. P.Madej

W utrzymaniu sprawnej organizacji i porządku w szkole wspomagają Dyrekcję i nauczycieli pracownicy administracji i obsługi.

Grono pedagogiczne ZSŁ ma świadomość, że nauczyciel powinien być przewodnikiem młodzieży w poszukiwaniu wiedzy, rozwijać jej dociekliwość poznawczą oraz przygotować uczniów do samokształcenia, uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym zintegrowanej Europy.