Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.


Aktualności

31-07-2020 Wydawanie świadectw maturalnych

Szanowni Maturzyści

Informujemy, że wydawanie świadectw maturalnych nastąpi we wtorek 11 sierpnia 2020 według harmonogramu zamieszczonego pod tym odnośnikiem.

UWAGA!!

Bardzo proszę dostosować się do ustaleń powyższego harmonogramu!

Obowiązują pełne rygory sanitarne, a w szczególności: zakrywanie ust maseczkami, dezynfekcja rąk przy wejściu, własne długopisy – zalecane są również rękawiczki.
Budynek opuszczamy niezwłocznie po odbiorze świadectwa maturalnego lub zaświadczenia, zawierającego wyniki egzaminu maturalnego.

 
Bardzo proszę, aby osoby uprawnione do egzaminu poprawkowego, pobrały z jednego z sekretariatów stosowne oświadczenie, wypełniły dokument i od razu (a najpóźniej do trzech dni) dostarczyły go do pokoju nr 3 na parterze (procedura bardzo ważna, ponieważ bez wspomnianego oświadczenia nie można w systemie OBIEG dokonać formalnego zgłoszenia osoby do egzaminu poprawkowego).
W przypadku braku możliwości samodzielnego odbioru świadectwa proszę przygotować pisemne upoważnienie dla konkretnej osoby i przynajmniej dzień wcześniej uprzedzić o tym Panią sekretarkę (12 266 37 73).

Paweł Kucharczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

24-06-2020 Odbiór świadectw dyr. Paweł Kucharczyk

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Informuję, że w piątek 26 czerwca 2020 r. odbędzie się nieuroczyste wręczenie świadectw promocyjnych, według niżej podanego porządku. Niewymienione zespoły klasowe odbiorą świadectwa na początku kolejnego roku szkolnego lub w indywidualnie z wychowawcą uzgodnionych, szczególnie uzasadnionych terminach.
Uczniowie zgłaszają się punktualnie pod wyznaczone wejście do ZSŁ, w ściśle określonych przedziałach czasowych, a następnie pojedynczo, z zachowaniem dystansu, korzystając z maseczek i rękawiczek wchodzą do budynku.
Aby nie narazić się na zarażenie wirusem, proszę zainteresowanych Państwa o punktualność i bezwzględne podporządkowanie się określonym rygorom:

1.    Nie grupujemy się!
2.    Po odbiór świadectwa przychodzimy w maseczce ochronnej, szczelnie zasłaniającej usta i nos - wskazane są też rękawiczki.
3.    Na teren szkoły wchodzimy korzystając wyłącznie z wejścia przypisanego uczniom konkretnego oddziału – tą samą drogą, opuszczamy szkołę, niezwłocznie po załatwieniu sprawy (nie czekając na koleżanki i kolegów).
4.    Ustawiamy się w kolejce, zachowując odpowiedni dystans pomiędzy kolejnymi osobami – ograniczamy rozmowy i nie dopuszczamy do rozluźnienia atmosfery – proszę o odpowiedzialność i dojrzałość.
5.    Do budynku wchodzimy pojedynczo. Kolejna osoba wchodzi dopiero gdy wyjdzie z niego koleżanka/kolega.
6.    Przestrzegając szczególnych środków ostrożności, w trybie pilnym, opuszczamy ulice i tereny przylegające do naszej placówki – spodziewamy się w tym dniu wzmożonej aktywności służb porządkowych.
7.    Proszę posiadać własny długopis.

HARMONOGRAM                                                                                            Paweł Kucharczyk
                                                                                            Kraków, 24czerwca 2020 r.

18-06-2020 Dzień Sportu ZSŁ - wyniki p. Beata Więckowska

12.06.2020 odbył się Dzień Sportu. Uczniowie z 29 klas oraz nauczyciele podjęli wyzwanie pokonania największej ilości kilometrów w tym dniu. Najczęściej wybierano dyscypliny: jazda na rowerze, bieganie, chodzenie.  Łącznie pokonano 4624 kilometry.
Wyniki w klasyfikacji klas:
1. msc. - klasa 1 E3 - 667 km
2. msc. - klasa 1 IB - 603 km
3. msc. - klasa 3 ED - 417 km
Natomiast indywidualnie 1 miejsce zdobył Szymon Sadowski z klasy 1 Ib, który w tym dniu pokonał 151 km.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w wyzwaniu, a zwycięzcom gratulujemy! Nagrody zostaną wręczone we wrześniu.

WYNIKI

15-06-2020 Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY - wyniki p. Bożena Marszał

W obecnym roku szkolnym odbyła się dwudziesta dziewiąta edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2020.  Wzięło w niej udział 158 uczniów ZSŁ, 5 z nich zdobyło wynik bardzo dobry, a 29 wyróżnienie.

WYNIKI

Gratulujemy sukcesów!
Rozdanie dyplomów i nagród zostało przełożone na wrzesień.
Szkolny Opiekun Konkursu – Bożena Marszał.


04-06-2020 Komunikaty dla maturzystów dyr. Paweł Kucharczyk

Szanowni Abiturienci i Absolwenci
składający egzamin z informatyki w salach 502i oraz 514i Reagując na zaistniałe, poważne przesłanki natury proceduralnej, wprowadzamy istotną korektę organizacyjną, która dotyczy wyłącznie pierwszej, teoretycznej części egzaminu maturalnego z informatyki, zaplanowanego na środę 17 czerwca 2020r. Zmiana dotyczy wszystkich zdających, przyporządkowanych w systemie OBIEG do sali nr 514i oraz czterech Panów oznaczonych KODAMI 119, 122, D30 i H22, którym w deklaracjach elektronicznych wpisano salę informatyczną nr 502i.
Grupa, o której mowa powyżej, licząca łącznie trzynaście osób, zadania umieszczone w arkuszu pierwszej części egzaminu, rozwiązywać będzie w sali nr 10 (tj. świetlicy szkolnej na parterze budynku głównego). Na część drugą, praktyczną – zdający udadzą się do pracowni informatycznych, ściśle według ustaleń poczynionych w OBIEG-u.

Paweł Kucharczyk
wspólnie z Zespołem Kierowniczym
Kraków, 4 czerwca 2020 r.

03-06-2020 Komunikaty dla maturzystów dyr. Paweł Kucharczyk

Ważne informacje dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego z informatyki.

KOMUNIKAT

02-06-2020 Ważne informacje dla zdających egzaminy maturalne dyr. Paweł Kucharczyk

Szanowni Abiturienci i Absolwenci
W związku ze zbliżającym się pierwszym egzaminem maturalnym w tegorocznej sesji egzaminacyjnej przekazujemy Państwu następujące, ważne postanowienia i prosimy o pełne podporządkowanie się.

KOMUNIKAT

01-06-2020 Zobaczyć matematykę p. Barbara Ciborowska

      „Zobaczyć Matematykę” to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którego celem jest propagowanie treści matematycznych przy pomocy szeroko dostępnych metod komputerowych. Począwszy od roku 2014 organizatorem konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do finału XII edycji konkursu Jury postanowiło przyznać dwie nagrody drugiego stopnia, dwie trzeciego i jedno wyróżnienie.
Miło nam poinformować, że:
II miejsce zdobył MICHAŁ MARCHEWCZYK z klasy 2IC
za pracę „Transformacje Fouriera”  (op. B. Ciborowska),
wyróżnienie- JAKUB KUŚ z klasy 3IC
za pracę  "Analiza harmoniczna w muzyce" (op. A. Borgosz),
a tytuł finalisty uzyskał MIKOŁAJ NOGIEĆ  z klasy 3IB
za pracę "Liczby Fibonacciego"  (op. B. Ciborowska).

                                                                      Serdecznie gratulujemy !!!

27-05-2020 Turniej szachowy p. Paweł Najman

W dniu 26.03 w internetowym konkursie przedmiotowym z szachów, pt. SzachMaks III w kategorii klas pierwszych Krzysztof Szczurek z kl. 1P1 zajął pierwsze,  Jakub Owoc z kl. 1 Ib czwarte miejsce , a Andrzej Kulesza z kl. 1I1 piąte miejsce w Polsce.

Więcej informacji:
https://mogalo.pl/konkurs_szachmaks_3_wyniki
Gratulujemy!

Strony: 190
[1]
[2]
[3]
[dalej→]