Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Dokumenty

STATUT ZSŁ i wewnątrzszkolny system oceniania

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020: TECHNIKUM po gimnazjum, TECHNIKUM po szkole podstawowej

Karta Praw i Obowiązków Uczniów ZSŁ

PLAN PRACY ZSŁ

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

DYŻURY KIEROWNICTWA ZSŁ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI, załączniki do szkolnego programu profilaktyki

Podział godzin, wykaz nauczycieli i przedmiotów znajduje sie w dzienniku elektronicznym https://mobireg.pl/zsl-krakow/
w przypadku problemów z logowaniem proszę kontaktować się z wychowawcą klasy.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych