Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Dokumenty

STATUT ZSŁ-NOWELIZACJA (24.08.2016)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 2016/2017

Karta Praw i Obowiązków Uczniów ZSŁ
Szkolny Program Profilaktyki

ANEKS do Szkolnego Programu Profilaktyki 2016/2017

PLAN PRACY ZSŁ 2016/2017

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

DYŻURY KIEROWNICTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/17

LISTA WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Praktyki zawodowe

PODZIAŁ GODZIN, WYKAZ NAUCZYCIELI I PRZEDMIOTÓW ZNAJDUJE SIĘ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM mobiReg https://mobireg.pl/zsl-krakow/

W PRZYPADKU PROBLEMU Z LOGOWANIEM (HASŁEM) PROSZĘ KONYTAKTOWAC SIĘ Z WYCHOWAWCĄ KLASY.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

TREŚĆ REGULAMINU z dnia 01.06.2015

ANEKS DO REGULAMINU  z dnia 17.06.2015.pdf