Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Kierunki kształcenia

Technikum Łączności nr 14

Technik elektronik - 311408

Podstawa programowa:     2012 - E.06. E.20,     2017 - EE.03, EE.22

Uczeń kierunku technik elektronik podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
 • projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
 • projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,
 • programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego,
 • serwisu urządzeń elektronicznych.

Szkolny plan nauczania: klasa 1 i 2klasa 3, klasa 4

Technik informatyk - 351203

Podstawa programowa:     2012 - E.12, E13, E14,     2017 - EE.08, EE.09

Uczeń kierunku technik informatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego
 • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
 • konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów
 • projektowania baz danych i administrowania bazami
 • tworzenia i administrowania stronami WWW we wszystkich współczesnych technologiach
 • tworzenia aplikacji internetowych,
 • administrowania stronami i aplikacjami internetowymi
 • projektowania grafiki komputerowej

Szkolny plan nauczania: klasa 1klasa 2, klasa 3, klasa 4

Technik programista - 351406

PODSTAWA PROGRAMOWA

Uczeń kierunku technik programista podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstaw informatyki
 • projektowania oprogramowania
 • nowoczesnych języków i technik programowania
 • programowania obiektowego
 • projektowania stron internetowych
 • projektowania i administrowania bazami danych
 • tworzenia i administrowania stronami WWW we współczesnych technologiach
 • programowania aplikacji desktopowych
 • programowania aplikacji mobilnych
 • programowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • testowania i dokumentowania aplikacji
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencji personalnych i społecznych

Technik teleinformatyk - 351103

Podstawa programowa:     2012 - E.13, E.15, E.16,     2017 - EE.10, EE.11

Uczeń kierunku technik teleinformatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych,
 • konfigurowania podłączenia do Internetu,
 • wykorzystania w pełni możliwośœci sprzętu sieciowego przewodowego i bezprzewodowego,
 • zabezpieczenia transmisji i zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych i serwerowych (Windows, Linux/Unix),
 • konfigurowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

Szkolny plan nauczania: klasa 1 i 2, klasa 3, klasa 4

Technik telekomunikacji -352203

UWAGA w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie naboru na ten kierunek.

Podstawa programowa:     2012 - E.02, E.09, E.10,     2017 - EE.01, EE.06

Uczeń kierunku technik telekomunikacji podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i budowania sieci telefonicznej, komputerowej, telewizyjnej, monitoringu CCTV w oparciu o kable śœwiatłowodowe, miedzianie i łącza radiowe,
 • podłączania i konfigurowania: serwerów telekomunikacyjnych, telefonów VoIP, central, routerów, access pointów.
 • podłączania i uruchamiania systemów alarmowych SSNiW.
 • zdalnego i lokalnego konfigurowania, monitorowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, komputerowymi oraz transmisyjnymi.
 • dokonywania diagnozy i rozbudowy w/w sieci oraz dobierania oprogramowania diagnostycznego.
 • działania systemów telefonii mobilnej GSM i LTE, systemów nawigacji GPS, telewizji cyfrowej DVBT i satelitarnej.

Szkolny plan nauczania: klasa 1 i 2klasa 3 i 4

Branżowa Szkoła I stopnia

UWAGA w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie naboru do szkoły branżowej.

Elektronik - 742117

Podstawa programowa:     2017 - EE.03

W trakcie trzyletniej nauki uczeń zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się wysokiej jakośœci sprzętem pomiarowym i montażowym,
 • montażu przewlekanego oraz powierzchniowego,
 • techniki światłowodowej (łączenia światłowodów oraz pomiaru parametrów złącza),
 • obsługi maszyn sterowanych numerycznie i urządzeń do obrabiania materiałów.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - 742202

Podstawa programowa:     2017 - EE.01

W trakcie trzyletniej nauki uczeń zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • montowania i utrzymania linii telekomunikacyjnych;
 • montowania i uruchamiania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • konfigurowania i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.